Genital siğil, kanser ve benzeri bağışıklıkla ilgili durumlar için başvurulabilecek (Destekleyici) alternatiflerden birisi hipnozdur. Genital siğil ile ilgili, Amerika’da yapılan bir araştırmada toplamda 24 kişilik bir deney grubuna 12 kişiye krem verilmiş, 12 kişiye ise hipnoz yapılmış. 12 haftalık takip sonrasında hipnoz uygulanan kişilerin 5 inde kalıcı bir iyileşme görülürken krem uygulanan kişilerin sadece 1 inde kalıcı iyileşme görülmüştür. Ayrıca hipnozun bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleriyle ilgili birçok bulgu bulunmaktadır.