Duygularımız ifade edilemediği takdirde bedenen kendini belli etmeye meyillidir. Vücudun çeşitli yerlerinde hissedilen ağrılar psikolojik boyutta olabilir. Bunu tıpkı büyük bir lokmanın hazmedilememesine benzetebiliriz. O büyük lokmayı hazmedebilecek güçlü filtreler yoksa büyük lokma olduğu gibi kalır. İşte bunun gibi hazmedilemeyen ağır duygular kendilerini bedenselleştirerek ifade etmektedirler. Bedenin anlatmaya çalıştığı ağrı ve duyguya kulak verilerek bu problemler de giderilebilir.