Beslenme bozuklukları büyük oranda iç dünyada yaşanan çatışmanın kendini davranış yoluyla ifade etmeye çalışmasıdır. Kökenine bakıldığında genelde yine çözümlenmemiş duyguların olduğunu fark ederiz. Aslında bu bir tepki mekanizması olabilir. Analitik yönelimli içe bakış ve hipnoz uygulamaları yoluyla kökendeki problem çözülerek bozukluk giderilebilir.
Anoreksiya
Anoreksiya, kişinin bedensel algısıyla alakalı olarak zayıf olmanın estetik olduğunu kabul eder. Kişi bunun algısal bir bozukluk olduğunun farkına varmayabilir. Duruma göre bazen uzun süreli bazen de kısa süreli psikoterapi yardımıyla üstesinde gelinebilir.
Bulimia Nevroza
Bulimia nevroza ise yemek yedikten sonra çıkarma ve tekrar yeme döngülerini içeren bir durumdur. Bu döngüsel durumun kökeninde yine analiz çalışmalarıyla açığa çıkartılacak bir durum vardır. Stresli durumlarda bulimia nevroza tetikleyebilir.
Tıkınırcasına Yeme
Tıkınırcasına yeme ise yine kişinin bir tepkisiyle ilgili olabileceği gibi duygu düzenlemek için öğrenilmiş afonksiyonel bir tutum olabilir. Olumsuz bir duygulanım sonrasında bu ataklar gerçekleşebilir.