Kişinin sosyal, mesleki ve kişisel alandaki işlevselliklerinde yaşanan gerileme ya da durma gibi durumlar depresyon ile ilişkili olabilir. Böyle bir durumda kişiyi genel anlamda bir isteksizlik sarar ve içsel bir huzursuzluk hali hakimdir. Depresyon bir hastalıktan ziyade zihnin bir uyarıcısı olarak işlev görmektedir. Dikkate alınıp ne anlatmak istediği keşfedildiğinde hayata olumlu katkısıyla birlikte geri dönüş sağlayabileceksinizdir.