İnsan, doğada tek başına var olamayan bir canlıdır. Her zaman başka insanların dayanışması ve desteğiyle beslenmektedir. Hepimizin zorlu durumlarda kaldığı belli başlı zamanlar olur. Bazen bunlarla baş etmek için bir başka insanın desteğine ihtiyaç duyabiliriz. Gerek bir yakınımız için gerek kendimiz için böyle bir arayışa girebiliriz.

Jung’un dediği gibi yaşadığımız depresyon, sıkıntı, kaygı ve benzeri her türlü durum aslında bizler için kulak vermemiz gereken çağrılardır. Eğer ki bu sinyalleri dikkate alır ve değerlendirebilirsek kuru bir ağaç gibi verimsizleşmiş olan problemlerimiz, dönüşüp meyve veren bir ağaç şeklini alır. Kişinin içsel refah içerisinde bir hayat geçirmesinin sırrı burada yatar.