Panik Atak
Panik atak, kendi başına bir bozukluk olmamakla birlikte daha çok bir semptom olarak nitelendirilir. Günlük yaşamda karşımıza çıkan olaylar sonrasında nedenini çoğu zaman bilemediğimiz bir anda ortaya çıkan yoğun korku durumuyla ilişkilidir. Kişi neden panik durumuna sürüklendiğini bilse dahi kimleri için bu bir kapana kısılmışlık hali olabileceği gibi kimileri içinse kovalanma gibi bir histir. Ancak her türlü panik duygusu iç sistemler ile ilgili bir uyarı niteliğindedir ve takip edildiğinde kaynağı çözümlenerek bu rahatsızlık da kolaylıkla atlatılabilir.
Yaygın Kaygı Bozukluğu
Bu türden yaşanan rahatsızlık kişinin hayatına yayılmış şekilde görülür. Genelde çocukluktan itibaren başlayan bu kaygı türü bir kayıp sonrasında da baş gösterebilir. Bu tarz kişiler basit olaylara bile kaygılı bir şekilde yaklaşabilir. Genelde emniyetçi kişilikte göründüklerine inansalar da aslında temelde yatan bir kaygı hali mevcuttur.
Agorafobi
Agorafobi, sosyal fobiden farklı olarak, kişinin kendi evinden uzaklaşma ve insanlarla yakınlaşmaya dair duyduğu yoğun korkudur. Bir fobi olarak isimlendirilse de aslında diğer türlerden farklı bir kaygı bozukluğudur. Bu tarz kişiler evlerinden çıkmak istemez ve çıksalar dahi kendilerini göstermek istemeyebilirler ya da yoğun kaygı yaşayabilirler.
Sosyal Fobi
Bu bozukluk genel olarak ergenlik çağlarında başlar ve eğer doğru yaklaşım sergilenmez ise hayat boyu devam edebilir. Diğer insanlarla kurulan ilişkide göz teması kuramama, yakınlık gösterememe ve konuşmakta güçlük çekerek kendini ortaya koyamamayla ilişkilidir. Her an bir yargılanma ya da rezil olma korkusu yaşayan kişiler insanlarla ilişkilerinde özgüvenli olmak isteseler de çoğu zaman korkuları çekingenlik ve utangaçlıkları hakim gelir.