Genelde yetiştirilme tarzı ve içerisinde bulunduğu yaşam ortamı ile ilişkili olarak kişinin çevresine adaptasyonundaki sorunlarla ilişkilidir. Ebeveyn tutumları bu bozuklukların ortaya çıkmasındaki temel sebeptir. Bu kişiler ilişkilerinde istikrar sağlayamaz ve kendileriyle ilgili sürekli sorun yaşadıklarını hissederler. Borderline Kişilik Bozukluğu yaşayan kişilerde temel problem değersizlik duygusu iken Narsistik Kişilik Bozukluğu yaşayan kişilerde ise temel problem yetersizlik duygusudur. Şizoid Kişilik Bozukluğu olan kimseler ise genel anlamda insanlarla ilişki kurmaktan uzak kendi iç dünyalarında yaşayan kimselerdir. Uzun soluklu bir terapi sonrasında tekrardan ilişki kurmayı öğrenebilir ve kendilerini kabullenebilirler.