Lisans eğitimini 2017 yılında, Haliç Üniversitesi psikoloji bölümünü başarı bir şekilde üç yılda tamamladı. Lisans eğitimim boyunca birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. 2018 yılında 450 saatlik Çift Terapisi ve Aile Danışmanlığı Uzmanlık programını tamamladı. Bu süre içerisinde farklı özel kurumlarda bireysel, çift, çocuk ve ergenler ile çalışma fırsatı buldu. İstanbul Kent Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisansını “Obsesif Kompulsif Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi, Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Terapi, Kabul Ve Kararlık Terapisi İle İncelenmesi Ve Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi” ile yaptığı çalışmayla uzmanlık ünvanını aldı.

Klinik Psikolog Mesut kaya, yetişkin psikoterapisti olarak çalışmaktadır. Travma, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Anksiyete Bozuklukları, Depresyon, Obsesif Kompulsif Bozukluklar, Kayıp Yas Süreci, Sosyal Fobi başlıca çalıştığı alanlardır.

Aldığı Eğitimler
Duygu Odaklı Bireysel Terapi, Uzm. Dr. Psikiyatrist Tahir özakkaş
Bilişsel Davranışçı Terapi,
Aile Danışmanlığı,
Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi,
Sistematik Çift Terapisi
Rasyonel Duygucu ve Bilişsel Davranışçı Terapi
Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Terapi