Diğer bir deyişle OKB, kişilerin düşüncelerinde yineleyen takıntılar geliştirmesi ve bunları uygulayarak hayatının içerisine yaymasıyla ilişkilidir. Hepimizin küçük takıntıları olabilir ancak OKB yaşayan kişiler aşırı temizlik ya da yanlışlıkla birilerine ya da kendine zarar verme korkusu gibi durumlar yaşarlar. Bunların yanı sıra dini takıntılar ve cinsel takıntılar OKB’nin daha farklı türleri olarak değerlendirilir.