Panik atak, kendi başına bir bozukluk olmamakla birlikte daha çok bir semptom olarak nitelendirilir. Günlük yaşamda karşımıza çıkan olaylar sonrasında nedenini çoğu zaman bilemediğimiz bir anda ortaya çıkan yoğun korku durumuyla ilişkilidir. Kişi neden panik durumuna sürüklendiğini bilse dahi kimleri için bu bir kapana kısılmışlık hali olabileceği gibi kimileri içinse kovalanma gibi bir histir.