Uzm. Klinik Psk. Serdar UĞURSES, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversitede Nörobilim Yüksek Lisansına kabul edilmiş ve uzmanlığını almıştır. Hipnoz ve psikoterapilerin beyin temelli etkisinin araştırmalarını yürütmekte ve şu anda İstanbul Kent Üniversitesi – Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında uzmanlık eğitimine devam etmektedir.

Toplamda 450 saat süren Aile danışmanlığı eğitim ve süpervizyonunu tamamlayarak ‘Aile Danışmanı’ ünvanını almıştır. Dr. Haluk Alan ve Dr. Sinan Güzel tarafından verilen toplamda 5 modül 100 saat süren ‘Uygulamalı İleri Hipnoz Teknikleri ve Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi’ eğitimini ve süpervizyon sürecini başarıyla tamamlamıştır. İstanbul Psikoterapi Enstitüsünde Tahir Özakkaş tarafından verilen 96 saatlik ‘Duygu Odaklı Bireysel Psikoterapi Eğitimi’ni başarıyla tamamlamıştır. Aynı enstitüden borderline ve narsisistik kişilik/kendilik bozukluklarına yönelik bir eğitim olan 96 saatlik teori ve uygulama içeren ‘Masterson Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi’ ni almıştır.

2019 yılı içerisinde Prof. Dr. Sinan CANAN danışmanlığında Dr. Haluk ALAN tarafından geliştirilen HYT (Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi) ’nin etkinliğini ölçmek üzere laboratuvar ortamında, toplamda 24 travma vakasıyla çalışmıştır. Yöntemin nörobilimsel arka planını oluşturmuş ve deney sonuçlarını paylaşarak tezini yayınlamıştır.

2020 yılı içerisinde Doç. Dr. Eylem Özten danışmanlığında ‘Duygu Odaklı Psikoterapi ve Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi Entegrasyonu : Vaka Analizi’ adında ileri düzey karmaşıklaşmış travmatik bozuklukların terapisiyle ilgili çalışmasını gerçekleştirmiş ve akademik ortamda sunumlarını gerçekleştirmiştir.

Travma, fobi, panik atak ve benzeri birçok bozukluk için diğer yöntemlere kıyasla çok kısa sürede çözün sunan ve etkili bir yöntem olan HYT’nin psikodinamik terapilere entegrasyonu üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

2015 yılından bu yana ‘Beyin Temelli Terapiler’ in araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Üsküdar/Selimiye’de kurucusu olduğu Dost Psikoloji danışmanlık merkezinde bireysel, çift ve çocuk terapisiyle çalışmaktadır. 

Üsküdar Üniversitesi – Psikoloji

Üsküdar Üniversitesi – Nörobilim Yüksek Lisans

İstanbul Kent Üniversitesi – Klinik Psikoloji Yüksek Lisans 

 •  Uygulamalı İleri Hipnoz Teknikleri ve Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi Eğitimi + Süpervizyon
   • İleri Hipnoz Teknikleri
   • Non- Analitik Regresyon Terapisi
   • Ego- States (Parts Terapi)
   • Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi (HYT)
   • İmge Terapi – Katatimi
   • Çatışma Çözücü Teknikler
   • Ericksonian Hipnoterapi 
 • Duygu Odaklı Bireysel Psikoterapi Eğitimi
 • Masterson Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi
 • Psikanalizde Güdülenme Sistemleri ve Kendilik Psikolojisi ( Dr. Joseph D. Lichtenberg ) 
 • Lacanyen Psikanalitik Kuram Eğitimi 
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi + Süpervizyon 
 • Öfke ve Stres Yönetimi Eğitimi
 •  1. Ulusal Klinik Hipnoz Kongresi 
 •  2. Ulusal Nörobilim Kongresi
 •  2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi 
 •  1. Uluslararası Evrimsel Psikoloji Kongresi 
 •  Klinik Hipnoz Günleri Sempozyumu 
 •  Bütüncül Psikoterapide Kişilik Bozukluklarına Yaklaşım Teknikleri 
 •  Bütüncül Psikoterapi Perspektifinden; İlk Görüşme, Travmaya Müdahale, Bireysel/ Çift ve Cinsel Terapi Süpervizyonları
 •  Metakognitif Terapi- Atölye Çalışması 
 •  Hipnotik Yeniden İşlemleme Terapisi (HYT) – Atölye Çalışması 
 •  Katatimi – Atölye Çalışması 
 •  Sistem Dizimleri – Atölye Çalışması 
 •  Hipnotik Dil Kalıpları – Atölye Çalışması 
 • 4. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi