Psikolog Beyza Nur Algül, İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş, ardından Aydın Üniversitesinde Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına kabul edilmiştir.

Lisans eğitimi boyunca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfında gönüllülük projelerinde yer almıştır. İstanbul Bilim Kolejinde anaokul ve liseli gruplarla gönüllülük çalışmalarına devam etmiş ardından çeşitli hastane ve kurumlarda klinik gözlemlerini tamamlamıştır. Lisans sürecinde çalışma arkadaşlarıyla birlikte Aleksitimi ile Kişiler Arası İlişkilerdeki Düzenleyici Rolünü araştırmıştır.

Lisans eğitimi süresinde Uzm. Kln. Psk. Serdar Uğurses’ten Varoluşçu Ve Hümanistik Psikoterapi eğitimini almıştır. Freud ve Lacan Psikanaliz Derneğinin düzenlediği ”Psikanalize Giriş Seminerleri” oturumlarına katılımını sağlamış ve aktif olarak katılmaya devam etmektedir. Bireysel Lacanyel psikanaliz sürecinden geçmektedir.

Varoluşçu ve Psikodinamik Psikoterapi Yaklaşımlarını temel alarak şu an aktif bir şekilde online/yüz yüze, ergen/yetişkin psikoterapi seanslarını sürdürmektedir.

İstanbul Medipol Üniversitesi – Psikoloji
İstanbul Aydın Üniversitesi – Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Eğitim ve Seminerler

Varoluşçu Ve Hümanistik Psikoterapi
Freud’dan Lacan’a Psikanalize Giriş
– Psikanalizde Süje Kavramı ve Bilinçdışının Oluşumu
– Ben, Özne’nin Serabıdır: Ayna Evresi, L ve R Şemaları
– ”Korkacak Bir Şey Yok!”: Babasal Metaforun İkamesi Olarak Öznenin Fobik Buluşu
– Arzu ve Düşlem Bakımından Obsesyonelin Konumu: Fare Adam Vakası
Psikodinamik Terapiye Giriş ( Kln. Psk. Fatma GİRGİN KARDEŞ)
⦁ Bilişsel Davranışçı Terapiye Giriş (Dr.Öğr.Üye. Hande GÜNDOĞAN SÜTÜVEN)
⦁ Psikopatoloji (Prof.Dr. Kaasım Fatih YAVUZ)
⦁ Psikoterapötik Görüşme Yöntemleri (Prof. Dr. Ahmet Ertan TEZCAN)
⦁ Erken Çocukluk Psikolojisi (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sem)
⦁ Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikoterapi
⦁ Psikoterapide Mindfulness Eğitimi
⦁ Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Çalıştığı Konular

•Depresyon
•Anksiyete
•Kaygı
•Panik atak
•Sosyal ilişkiler
•Yas
•Travma
•Yeme bozuklukları
•İlişki problemleri ve birçok alanda çalışmaktadır.